Hjælp os med indberetning af huller på vejene

Vintre med stærk langvarig frost og efterfølgende våde perioder med tøvejr, er særlig hård ved vejene. Derfor beder vi borgere om hjælp med indberetning af asfalthuller på kommunale veje, så vi kan lappe hullerne. Ved fælles hjælp vil vi bedre kunne sikre trygge trafikforhold til gavn for alle trafikanter.

Ved indberetning er det vigtigt at du angiver adresse eller strækning så præcist som muligt, så der ikke bruges unødig tid for os at finde stedet. Husk at være opmærksom på, om vejen er offentlig eller privat, da det ved private veje er de grundejere, som bor langs vejen, der selv skal sørge for, at vejen er i god og forsvarlig stand.