Ansøgning vedlagt kloakprojekt fremsendes til Nyborg Kommune, som efterfølgende udsteder en spildevandstilladelse.

Når kloakarbejdet er udført, skal kloakmester altid færdigmelde kloakarbejdet via nedenstående link til Nyborg Kommune, vedlagt en målsat kloakplan af det udførte arbejde.