Hvis du ikke får et job med det samme, kan du søge om uddannelses-/kontanthjælp. 

Først når du er tilmeldt jobcentret, vil kommunen tage stilling til, om du er berettiget til uddannelses-/kontanthjælp. 

Du kan tidligst få udbetalt uddannelses-/kontanthjælp en måned efter den første henvendelse til kommunen. 

Eventuel engangshjælp får du først fra ansøgningstidspunktet.