FAQ NemID

Er du i tvivl om hvad NemID er, og hvad det kan bruges til? Så se her.

Hvad er NemID?

NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders selvbetjeningsløsninger. Vil du fx se din årsopgørelse? Flytte adresse? Tjekke dine konti i dit pengeinstitut? Det kan du gøre, når det passer dig – uanset hvor du er. Med NemID skal du nemlig ikke længere huske flere forskellige adgangskoder, men kan nøjes med ét bruger-id og én adgangskode til alle kontakter. Du kan logge på med NemID fra en hvilken som helst computer, både i Danmark og i udlandet.

Hvor kan jeg bruge NemID?

Alle danske pengeinstitutter gik over til NemID i 2010, og allerede fra 1. juli 2010 kunne du bruge NemID til at logge på de fleste offentlige hjemmesider. Desuden kan private virksomheder vælge at bruge NemID til sikre transaktioner for kunder og medlemmer. Se efter NemID-logoet på de hjemmesider, du bruger.

Hvem kan få NemID?

Alle, der er over 15 år og har et cpr-nummer, kan få NemID og dermed en nem adgang til det digitale Danmark. Du behøver altså ikke at være dansk statsborger, du kan også få NemID, hvis du kun har en dansk opholdstilladelse.

Hvem står bag NemID?

Det gør det offentlige og bankerne. DanID A/S står for udvikling og drift af NemID. DanID er et selskab i PBS-koncernen, der ejes af Danmarks Nationalbank og en række danske pengeinstitutter. PBS står også bag Dankortet og Betalingsservice.

Hvordan får jeg NemID?

Hvis du har netbank, behøver du ikke foretage dig noget, du vil få besked fra dit pengeinstitut, når tiden er inde. Du kan også bestille NemID på NemID's hjemmeside eller henvende dig hos borgerservice eller på det lokale skattecenter.  

Hvordan bruger jeg NemID, når jeg fremover skal ind på en hjemmeside?

Log på i to trin:

  • Trin 1 Indtast dit bruger-id og din personlige adgangskode
  • Trin 2 Du bliver bedt om at indtaste en ”nøgle”, som du finder på dit nøglekort. Nøglen skal parres med et nummer, som bliver vist på din skærm. Når nøglen er indtastet korrekt, er du logget på.

Nøglekortet giver øget sikkerhed

Log-in med NemID er nemt, og det bliver hurtigt rutine. Fordelen ved to-trins-processen med ”noget i hovedet” (bruger-id og adgangskode) og ”noget i hånden” (nøglekortet) er, at den giver det løft til sikkerheden, der gør det trygt at logge på selvbetjeningsløsningerne: Det er kun dig, der har koderne i hovedet og kortet i hånden. Ingen kan hacke sig ind på dit nøglekort. 

Hvad er et nøglekort, og hvordan får jeg det?

Nøglekortet er af lamineret pap og kan foldes til Dankort-størrelse. Alle kort er unikke, og det er systemet, der suverænt bestemmer rækkefølgen af numre og nøgler. Der er 148 nøgler på kortet og altså 148 ”adgangsbilletter” til det digitale Danmark. 
DanID sender dig automatisk et nøglekort, når dit pengeinstitut går over til NemID. Når du har 20 nøgler tilbage på kortet, får du automatisk tilsendt et nyt kort. Hvis du har brug for flere kort (fx før en længere rejse), kan du få udleveret op til 10 kort i dit borgerservicecenter eller dit pengeinstitut - husk identifikation (fx pas eller kørekort). Du kan også bestille op til tre ekstra nøglekort på NemID.nu.

Kan jeg selv bestemme, hvornår jeg får et nyt nøglekort?

Ja. Gå ind på NemID.nu, log på selvbetjening og angiv det antal nøgler, der skal være tilbage på dit kort, før systemet automatisk sender dig et nyt.

Er nøglekortet personligt?

Ja. Det kan (og må) udelukkende bruges af den, som kortet er sendt til. Nøglerne kan kun bruges sammen med dit bruger-id og din adgangskode, så man kan ikke bruge andres nøglekort. Du må naturligvis heller ikke give dit nøglekort og din adgangskode til andre – heller ikke ved at kopiere eller scanne det.

Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit nøglekort?

Kortet kan ikke bruges til noget, hvis man ikke også har det bruger-id og den adgangskode, der hører til. Hvis du mister kortet, skal du alligevel spærre det hurtigst muligt, så du kan få et nyt. Det gør du på én af følgende måder:

  • Gå ind på NemID.nu
  • Henvend dig hos borgerservice, på et skattecenter eller i dit pengeinstitut
  • Ring til NemID-support på tlf. 8030 7010.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg finder en andens nøglekort?

Aflever det hos borgerservice, på et skattecenter eller i det nærmeste pengeinstitut, så det kan blive spærret og kortets ejermand kontaktet.

Må andre – fx min ægtefælle – bruge mit nøglekort?

Nej, kortet er strengt personligt og kan kun bruges med dit eget bruger-id og personlige adgangskode. Hvis du giver dit kort og dine koder til andre, kan de logge på og underskrive digitalt på dine vegne alle de steder, der er tilknyttet NemID.

Hvad gør jeg, hvis jeg har mistanke om, at nogen bruger mit NemID?

Hvis du har mistanke om misbrug, skal du omgående spærre NemID ved at henvende dig hos borgerservice, på et skattecenter, i dit pengeinstitut eller ved at ringe til NemID Support på tlf. 8030 7010.

Du kan også spærre NemID på www.NemID.nu

Hvad sker der, hvis jeg glemmer mit bruger-id og/eller adgangskode?

Glemt bruger-id: Gå ind på NemID.nu under selvbetjening. Indtast dit cpr-nummer, din adgangskode og en nøgle fra nøglekortet. Så kan du se dit bruger-id. I stedet for cpr-nummeret kan du også logge ind med dit NemID-nummer (det står i velkomstbrevet med dit nøglekort).

Glemt adgangskode: Du kan få udstedt en ny, midlertidig adgangskode ved at kontakte et borgerservicecenter, et skattecenter, dit pengeinstitut eller NemID Support på tlf. 8030 7050. Hvis du tidligere har oplyst dit mobilnummer til NemID, kan du også få den midlertidige adgangskode via sms. Du kan selv vedligeholde dine personlige oplysninger sikkert på NemID.nu.

Kan jeg logge på kommunens hjemmesider og netbank fra alle computere – også i udlandet?

Ja, hvis du har dit nøglekort på dig, kan du logge på fra en hvilken som helst computer med internetadgang. Er du bortrejst længe, kan du få op til 10 nøglekort udleveret hos borgerservice, på et skattecenter eller i dit pengeinstitut, eller du kan bestille op til tre ekstra nøglekort på NemID.nu. Alternativt kan du – hvis du har fast bopæl på rejsen – logge på NemID.nu, ændre din adresse og få op til tre nye nøglekort sendt til dig i udlandet.

Kan NemID bruges til sikker mail?

Ja, fra efteråret 2010 giver NemID også mulighed for at udveksle sikker, krypteret e-mail. Gå ind på NemID.nu og download det program, der gør det muligt.

Hvilke oplysninger om mig bliver gemt eller registreret?

DanID opbevarer dit navn, din adresse og dit cpr-nummer sammen med oplysninger om NemID. Hvis du har oplyst dit mobilnummer og din e-mail-adresse, bliver disse oplysninger også opbevaret. 
Når du bruger NemID, registrerer DanID tidspunktet, brugeridentiteten og den IP-adresse, du bruger NemID fra. Desuden kan du vælge at få registreret, hvilke hjemmesider du bruger NemID på. Den funktion kan du tilmelde dig på NemID.nu. Alle oplysningerne er kun til din egen information; dog kan politiet med en dommerkendelse få adgang til oversigten, hvis der er mistanke om misbrug.

Hvorfor skal brugerens NemID og identitetsoplysninger ligge hos DanID?

Det er en grundlæggende forudsætning for både sikkerheden og brugervenligheden, at NemID opbevares hos DanID. Dels fordi mobiliteten og brugervenligheden er større, når der ikke skal installeres programmer eller nøglefiler på brugerens egen computer, og dels fordi det øger sikkerheden. Erfaringerne viser desværre, at kriminelle i stigende grad angriber brugernes pc. Det undgår man, når oplysningerne ligger hos DanID.

Hvilke oplysninger om mig får de hjemmesider, hvor jeg bruger NemID?

De hjemmesider, du logger på med NemID, får information om, hvem du er. Hvis hjemmesidens indehavere er godkendt til at bruge cpr-numre, kan de få det som en identifikation af dig – ellers får de et andet identifikationsnummer. Men de får ikke adgang til hverken dine adgangsoplysninger eller nøgler.

Kan min kommune, mit forsikringsselskab eller min læge udveksle oplysninger om mig?

Nej. Når du bruger NemID, får hjemmesidens indehavere udelukkende information om, hvem du er. De får ikke oplysninger om, hvor du ellers bruger NemID – og de kan heller ikke bruge NemID til at udveksle oplysninger om dig.

Hvordan kan dårligt seende bruge NemID?

Mange med dårligt syn bruger i dag en computer, hvor indstillingerne – fx skærmbilledets størrelse – er anderledes end standarden. Den primære udfordring ved brugen af NemID vil altså være at læse informationerne på nøglekortet. Derfor tilbyder NemID dårligt seende at få nøglerne udskrevet med en større skrift end ellers.

Hvordan kan blinde bruge NemID?

Lang de fleste blinde computerbrugere har i forvejen særligt udstyr – fx med specialtastatur og en stemme, der læser teksten på skærmen højt. Derfor er det ikke umiddelbart vanskeligt for blinde at indtaste bruger-id og adgangskode. Derimod vil det være svært at identificere nøglerne på nøglekortet, og derfor tilbyder NemID en særlig tjeneste til blinde, der kan blive ringet op og få nøglen læst højt i telefonen. Brugeren vil blive ringet op, når han/hun har indtastet bruger-id og adgangskode. Opkaldet er gratis, hvis brugeren befinder sig i Danmark på opkaldstidspunktet. Er brugeren i udlandet, skal han/hun selv betale for opkaldet.

Sidst opdateret 02. juli 2014