Jordflytning fra forurenede områder

Hvis du vil flytte jord fra forurenede områder, er det vigtigt, at du husker at anmelde det til kommunen først.

Er jorden forurenet? 

Inden du flytter jord, er der fire skridt, du altid skal overveje:

 1. Tjek grunden
  Dine pligter i forbindelse med flytning af jord afhænger af, hvilke regler der dækker det område, du flytter jorden fra. Første skridt er derfor at undersøge, hvad der gælder for den grund, du flytter jorden fra.

  Du kan finde oplysninger om, hvor der er forurenet jord her:

  Region Syddanmarks kort over forurenet jord

  Danmarks Miljøportal og Arealinformation

  Se også: Miljøstyrelsens svar på spørgsmål om jordforurening

 2. Anmeld
  Når du ved, hvilke regler din grund er omfattet af, kan du afgøre, om du har pligt til at anmelde flytning af jorden.

  Hvis den samlede jordmængde er mindre end 1 m³ jord, kan private husstande gratis benytte nærgenbrugsstationerne uden anmeldelse.

  Virksomheder kan ikke benytte nærgenbrugsstationerne, men skal derimod anmelde jordflytningen på modtageanlægget, hvis jordmængden er mindre end 1 m³.

  Du skal anmelde via vores selvbetjening, som du finder nederst på siden. 

 3. Kategoriser
  Når du anmelder flytning af jord, skal jorden kategoriseres, og kategorien anføres, når du anmelder.

  I nogle tilfælde kræver det, at du får lavet analyser af jorden på et laboratorium. Der vil dog være mange situationer, hvor kommunen enten har tilstrækkelig viden om jorden, eller hvor et godkendt modtageanlæg kan lave analyserne for dig, efter du har afleveret jorden.

 4. Flyt
  Du skal anføre på anmeldeskemaet, hvor du flytter jorden hen. Det kan for eksempel være til et modtageanlæg i den kommune, jorden kommer fra, eller til et modtageanlæg i en anden kommune. Du kan også bede din kommune om at anvise en placering til jorden. 

  Du må først flytte jorden, når kommunen giver besked. Sagsbehandlingen er som udgangspunkt op til fire uger. 

Betjen dig selv

Anmeld jordflytning

Kontakt os

Har du spørgsmål til jordflytning?

Teknik- og Miljøafdelingen
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider