Fit&Najs: Tilbud til familier og børn med overvægt

Formålet med deltagelse i Fit&Najs er at skabe en varig livsstilsændring, som sikrer et vægttab eller en vægtstabilisering hos barnet.

Fit&Najs er et forløb for hele familien, hvor samarbejde og gensidig tillid er i fokus. Hele familien er aktiv og ansvarlig for udvikling og forandring af livsstilen.

Sammen finder vi:

  • En skræddersyet plan for hele familien 
  • Vejen mod succes gennem forpligtende opfølgninger 

Tilbuddet er gratis.

Målgruppe

Tilbuddet retter sig til alle familier med børn og unge, der:

  • bor eller går i skole i Nyborg Kommune 
  • er mellem 3-25 år ved opstart i tilbuddet
  • har et BMI ≥25 svarende til overvægt eller svært overvægt justeret i forhold til alder og køn, eller som tidligere har været på julemærkehjem grundet overvægt 
  • har lyst til at ændre livsstil

Forløb

I vil gennem hele forløbet blive fulgt af en sundhedsfaglig vejleder, som oplyser og støtter jer i arbejdet med sundhed og livsstil. I får også hjælp til at håndtere de udfordringer, der kan opstå undervejs.

Individuelle vejledninger for familien

Forløbet indeholder en række familiesamtaler, hvor forældre og barn deltager aktivt. Her udarbejder vi sammen en individuel plan, som tager udgangspunkt i jeres vaner og hverdag. Ved hjælp af en punktplan på cirka 15-20 punkter opstiller vi konkrete rammer for ændringer i kost og bevægelse for jeres barn og familien. Punktplanen justeres løbende, så den passer til jeres forløb.

Metoden er udviklet af Enheden for Overvægtige Børn og Unge, Børneafdelingen på Holbæk Sygehus. Vores erfaringer viser, at 7 ud af 10 børn og unge taber sig ud fra denne tilgang.

Tid og sted

De individuelle familiesamtaler foregår i Sundhedshuset, Provst Hjortsvej 9D 1. sal, 5800 Nyborg. Når I er tilmeldt, bliver I kontaktet med nærmere information om tid og sted for første samtale.

Tilmelding

I kan tilmelde jer Fit&Najs ved at trykke på nedenstående link og udfylde den elektroniske tilmeldingsblanket.

Det er også muligt at tilmelde sig ved at kontakte Sundhedsplejen eller gennem henvisning fra egen læge.

Kontakt os

Har du spørgsmål til Fit&Najs?

Sundhedshuset
Provst Hjortsvej 9 D, 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider