Stafetlog

Stafetloggen er en elektronisk logbog, som bruges ved tværfaglige indsatser.

Hvad er en tværfaglig konsultation? 

En tværfaglig konsultation er et møde, hvor du som forælder, barnets pædagog eller lærer og repræsentanter fra flere forskellige fagligheder som sundhedsplejerske, familiebehandler, psykolog og socialrådgiver sætter sig sammen omkring en vanskelighed og arbejder med den i fællesskab.

Hvad er en stafetlog?

Stafetloggen er en elektronisk logbog, som sætter dit barn i centrum ved, at alle fagpersoner omkring dit barn/ung har én fælles platform. Via den fælles platform koordineres indsatsen således, at alle ved hvem, der gør hvad og hvornår. Når der oprettes en stafetlog på dit barn, er du sikret, at der hele tiden er én ansvarlig for dit barn. Denne funktion kalder vi for stafetholder. Det er denne stafetholder, der koordinerer indsatsen med dig og eventuelt andre fagpersoner.

Hvornår oprettes en KMD-Stafetlog?

Hvis en fagperson undrer eller bekymrer sig om dit barns trivsel, opretter den ansatte en stafetlog i samarbejde med dig som forælder. I stafetloggen analyserer fagpersonen sin undren eller bekymring og udfolder den i samarbejde med dig.

Hvor findes KMD-Stafetlog?

Når du får besked om, at der oprettes en stafetlog på dit barn, vil du automatisk blive tilknyttet stafetloggen.

Du logger på dit barns stafetlog ved at bruge dit Nem-id.

Du kan få adgang til stafetloggen her 

Du finder en vejledning til brug af stafetlog her 


Læseadgang

I stafetloggen kan du læse en beskrivelse af den opmærksomhed, der ligger til grund for stafetloggen. Du kan også følge med i de indsatser, der igangsættes for dit barn, ligesom du kan se, hvem der er stafetholder på dit barn og dermed har det overordnede ansvar for at koordinere indsatsen omkring dit barn. Du vil også kunne se, hvilke aktører, der er tilknyttet dit barns stafetlog.

Hvad er en aktør?

En aktør er en fagperson, der er relevant for de indsatser, der aftales for dit barn.
Ved at samtykke til at aktører tilknyttes, sikrer du, at dit barn får stillet lige præcis de kompetencer/eksperter til rådighed, som dit barn har brug for.

En aktør kan være ansvarlig for dele af de indsatser, der er aftalt for dit barn.
Hvis der er planlagt møder omkring dit barn, vil det ligeledes fremgå af stafetloggen. Derved vil du altid kunne vide, hvornår du igen skal til møde med de fagpersoner, der er ansvarlige for indsatserne, der gøres i relation til at hjælpe barnet eller den unge.

Samtykke

Dit barns stafetlog kan kun læses af de personer, som du kan se er tilknyttet stafetloggen enten som aktør eller som stafetholder. Hvis der er brug for at inddrage fagpersoner fra andre kommunale funktioner for eksempel en sundhedsplejerske eller en psykolog, skal du først give samtykke til, at de må læse med i stafetloggen.

Overgange

Er en stafetlog ikke afsluttet, når dit barn skal starte i et nyt kommunalt tilbud for eksempel i børnehave, vil du blive spurgt, om det nye kommunale tilbud må blive stafetholder på dit barns stafetlog. På den måde kan det nye tilbud fortsætte den indsats, som det tidligere tilbud har påbegyndt.

Hvornår slutter en stafetlog?

Stafetloggen slutter, når du som forælder sammen med dit barns dagtilbud eller skole vurderer, at dit barn atter trives.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, som ovenstående ikke giver dig svar på, kan du spørge medarbejderne i det dagtilbud eller den skole, hvor dit barn eller den unge går.