Nexus Borger - Genvej til din e-journal

Nexus Borger giver dig mulighed for at få adgang til dine journaloplysninger, hvis du modtager service eller sundhedsydelser i Nyborg Kommune.

Borgeradgangen giver dig mulighed for f.eks. at se dine stamdata, dele af den daglige dokumentation, kalender og dine visiteret ydelser.

Du tilgår portalen via https://nyborg-nbp.kmd.dk/ Hvor du efterfølgende logger ind med dit NemID

Du kan give dine pårørende eller nærtstående skriftligt samtykke til din journal via https://fuldmagt.nemlog-in.dk/.