Ældreboliger

Har du behov for en særlig indrettet bolig, eller har du et fysisk handicap, kan du søge en ældrebolig.

Søg om en ældrebolig

Kontakt

Sundhed og Ældre
Visitationen
Nørrevoldgade 14
5800 Nyborg

Mail: visitationen@nyborg.dk

Mandag-fredag mellem kl. 10-12 på tlf. 6333 7540.

Kontakt

Visitation og Hjælpemidler
Nørrevoldgade 14 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider