Fit&Najs: Familieforløb til børn og unge med overvægt

Fit&najs er et forløb for hele familien, hvor formålet er at skabe en varig livsstilsændring og styrke trivslen hos barnet eller den unge. I Fit&najs forløbet er samarbejde og gensidig tillid i fokus. Hele familien er aktiv og ansvarlig for udvikling og forandring af livsstilen.

Sammen finder vi en skræddersyet behandlingsplan for hele familien. Forløbet er gratis.

Tilbuddet retter sig til alle familier med børn og unge der:

  • bor eller går i skole i Nyborg Kommune 
  • er mellem 3-25 år ved opstart i tilbuddet
  • har et BMI ≥25 svarende til overvægt eller svært overvægt justeret i forhold til alder og køn, eller som tidligere har været på julemærkehjem grundet overvægt 
  • har lyst til at ændre livsstil

I vil gennem hele forløbet blive fuldt af en sundhedsfaglig vejleder, som oplyser og støtter jer i arbejdet med sundhed og livsstil. I får også hjælp til at håndtere de udfordringer, der kan opstå undervejs.

Individuelle vejledninger for familien
Forløbet indeholder en række familiesamtaler, hvor forældre og barn deltager aktivt. Her udarbejder vi sammen en individuel plan, som tager udgangspunkt i jeres vaner og hverdag. Ved hjælp af en punktplan på ca. 15-20 punkter opstiller vi konkrete rammer for ændringer i kost og bevægelse for jeres barn og familien. Punktplanen justeres løbende, så den passer til jeres forløb.

Metoden er udviklet af Enheden for Overvægtige Børn og Unge, Børneafdelingen på Holbæk Sygehus. Vores erfaringer viser, at 7 ud af 10 børn og unge taber sig ud fra denne tilgang.

Tilmelding
I kan tilmelde jer ved at sende en e-mail til sundhedsplejen@nyborg.dk. Oplys navn og tlf.nr. og du vil efterfølgende blive ringet op.

Det er også muligt at tilmelde sig gennem henvisning fra egen læge.

Tid og sted
De individuelle familiesamtaler foregår i Sundhedshuset, Provst Hjortsvej 9D 1. sal, 5800 Nyborg.
Når I er tilmeldt, bliver I kontaktet med nærmere information om tid og sted for første samtale.

Evaluering
Projekt Fit&najs og Fit&najs Ung blev evalueret i Nyborg Kommune i henholdsvis 2017 og 2020. Find evalueringsrapporterne her.

Kontakt os

Har du spørgsmål til Fit & Najs?

Sundhedshuset
Provst Hjortsvej 9 D, 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider