Forebyggende hjemmebesøg +65 år

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til dig som er +65 år, hvor du har mulighed for at drøfte din aktuelle livssituation og tale om sundheds– og aktivitetstilbud i Nyborg Kommune.

Du har mulighed for at få en samtale med en sundhedskonsulent, hvor du selv styrer samtalens indhold. Det kunne for eksempel omhandle din livssituation, sundhed, bolig, familie, helbred, sorg med mere. Formålet er at drøfte din aktuelle livssituation, at få hjælp til at bevare og styrke dine ressourcer og tale om sundheds– og aktivitetstilbud i Nyborg Kommune, som er relevante, samt oplyse om forskellige hjælpeforanstaltninger.


Tilbuddet er for dig, der:

  • er fyldt 65 år og har belastede livsforandringer, for eksempel tab af pårørende, ensomhed eller helbredsproblemer.
  • er fyldt 70 år og bor alene
  • er fyldt 75 år
  • er fyldt 80 år

Fra du fylder 82 år får du tilbudt et årligt forebyggende hjemmebesøg. 

Tilmelding
Er du 65 år og har oplevet belastende livsforandringer, kan du selv henvende dig, eller få sagsbehandler, nabo, læge eller pårørende til at gøre det.

Er du i ovenstående målgruppe, vil du få et brev med tilbud om besøg på et fastlagt tidspunkt. Ønsker du ikke besøget, skal du melde fra. Er du tilmeldt digital post, vil brevet komme i din e-Boks.

Hvis du spørgsmål eller et ønske om et besøg, kan du kontakt en af sundhedskonsulenterne Karina Rasmussen på tlf. 6333 7532 (ml. 8-9) eller Susanne Clausen på tlf. 6333 7555 (ml. 8-9) eller sende en mail til fh@nyborg.dk med navn og telefonnummer.

Tid og sted
Hjemmebesøget foregår hos dig. Tidspunkt efter aftale med sundhedskonsulenten.

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Lovgrundlag
Servicelovens § 79 a.

Hvad er formålet med et forebyggende besøg?
Formålet med de forebyggende besøg er at hjælpe dig til at have fokus på, hvad du fortsat kan gøre for at have ”et godt liv” på trods af de udfordringer, der kan komme, når man bliver ældre.

Hvem kan få et forebyggende besøg?
Det år, du fylder 70 år og bor alene, det år du fylder 75 år og det år du fylder 80 år vil du få et brev med tilbud om besøg på et fastlagt tidspunkt. Ønsker du ikke besøget, skal du melde fra. Er du tilmeldt digital post, vil brevet komme i din e-Boks.

Fra du fylder 82 år, vil du få tilbudt et forebyggende besøg en gang årligt.

Er du i en særlig sårbar situation, fx fordi du er blevet alene, kan du få besøg, fra du fylder 65 år. 

Andre kan også foreslå dig at få et forebyggende besøg, hvis du er i en særlig vanskelig situation, hvor du har brug for råd og vejledning til at komme videre.

Hvad er et forebyggende hjemmebesøg?
Et forebyggende hjemmebesøg er et tilbud om en samtale i dit hjem.

Samtalen kan give dig mulighed for at tale om de udfordringer, der kan komme, når man bliver ældre.

En forebyggende samtale kan omfatte emner om din dagligdag, din trivsel, dit netværk, din boligsituation og dit helbred.

Det er en medarbejder fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen, der vil vejlede dig om muligheder og tilbud i dit lokalområde, så du kan have et aktivt og selvbestemmende liv.

I stedet for eller som supplement til et besøg i dit hjem, kan du deltage i de arrangementer, der afholdes i løbet af året.

Hvad indeholder arrangementerne?
Sundheds- og Omsorgsafdelingen vil i løbet af året afholde forskellige arrangementer.

Arrangementerne kan rumme muligheder for, at du kan møde repræsentanter for forskellige kommunale og frivillige tilbud.

Du vil få inspiration til, hvad du kan gøre for fortsat at have et godt liv.

Hvordan får jeg information om arrangementerne?
Er du i målgruppen for forebyggende hjemmebesøg, vil du modtage et brev med oplysning om disse arrangementer, der afholdes som supplement til et forebyggende hjemmebesøg.

Der vil desuden komme information om arrangementerne på Nyborg Kommunes hjemmeside, på Nyborg Kommunes facebookside og i Lokalavisen.

Hvem er ikke omfattet af tilbuddet om forebyggende besøg?
Du er ikke omfattet af tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg, hvis du:

  • modtager hjemmehjælp til både praktisk hjælp og personlig pleje
  • bor på et plejecenter

Hvem kommer på besøg?
En sundhedskonsulent fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Kan jeg selv henvende mig med ønske om et forebyggende besøg?
Du kan altid kontakte sundhedskonsulenten med ønske om besøg og/eller information.

Sundhedskonsulenterne træffes desuden i Senior Info den sidste torsdag i måneden mellem kl. 10 og 12.

Kontakt os

Har du spørgsmål til forebyggende hjemmebesøg?

Forebyggende hjemmebesøg
Nørrevoldgade 14 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider