Kræftrådgivning - Rådgivning for kræftramte og pårørende

Nyborg Kommune tilbyder, i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, gratis lokal rådgivning i Nyborg.

Kræft er en sygdom, der ofte er forbundet med uvished. Sygdommen kan fylde meget både praktisk og følelsesmæssigt for dig og dine nærmeste. For mange, er det en hjælp, at tale med nogen om det.

Rådgivningen består af kortere individuelle samtaleforløb, parsamtaler, familiesamtaler eller forældrerådgivning med en rådgiver fra Kræftens Bekæmpelse.

Tilbuddet er for alle, der er berørt af kræft. For eksempel hvis du:

  • har kræft, eller har haft kræft
  • er pårørende til en med kræft  - både børn, unge, voksne og ældre
  • er bekymret for dine børn, i forbindelse med kræft i familien

Tilmelding
Bemærk, at der skal bookes tid. Booking af tid kan ske på telefon til Sundhed og Forebyggelse på tlf. 6333 7532 eller tlf. 6333 7555 eller e-mail: sund@nyborg.dk

Tid og sted
Rådgivningen finder sted hos Sundhed og Forebyggelse, Skaboeshusevej 100 B, 5800 Nyborg i ulige uger kl. 10-14.30. 

Transporten betaler du selv.

Kontakt os

Har du spørgsmål til kræftrådgivningen?

Sundhed og Forebyggelse
Skaboeshusevej 100 B - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider