Politisk aftale om budget 2023

Den 9. september 2022 har Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Rameesh T. Sambanther (Løsgænger) indgået budgetforlig for 2023-2026.

Forligspartierne er enige om, at formålet med den økonomiske politik i Nyborg Kommune er at sikre en sund og bæredygtig økonomi, som kan medvirke til at skabe gode økonomiske rammer for service, aktiviteter og trivslen i kommunens organisation.

Nyborg Kommune har en forpligtelse til løbende at sikre den bedst mulige ressource-udnyttelse og dokumentere opgaveløsningens effekt, kvalitet og ressourceforbrug, dvs. at skatteborgernes penge anvendes optimalt.

Den politiske aftale om budget 2023 medfører, at der samlet set er balance på budgettet og de økonomiske målsætninger er opfyldt:

  • Driftsresultat på mindst 75 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
  • Anlægsudgifter på 440 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 110 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, nyt sundhedshus, slotsprojektet, byudvikling og infrastruktur, nye cykelstier og trafiksikkerhed m.v.
  • Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
  • Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Se investeringsoversigt frem til 2032 her

Kontakt

Har du spørgsmål til budget 2023-2026?

Anders M. Sørensen

vicekommunaldirektør