Delegeringsregler

I delegeringsreglerne kan du se, hvilke ansvarsområder byrådet og de politiske udvalg har. Det fremgår også, hvem der har den endelige beslutningskompetence.

Hvad er delegeringsregler?

Delegeringsreglerne for Nyborg Kommune er godkendt i Sammenlægningsudvalget 19. december 2006. Herefter er reglerne konsekvensrettet af direktionen 3. juli 2007 som følge af ændring i styrelsesvedtægten.

Kontakt os

Har du spørgsmål til byrådets delegeringsregler?

Byrådssekretariat
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider