Forretningsorden

I forretningsordenen finder du blandt andet regler for åbne og lukkede byrådsmøder, udsendelse af dagsordner, fremlæggelse af sager, ledelse af byrådsmøder, udsættelse af sager, ændringsforslag og afstemninger.

Information

Læs byrådets forretningsorden

Kontakt os

Har du spørgsmål til byrådets forretningsorden?

Byrådssekretariat
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider