Referat

Byrådet 2022-2025

Tirsdag 21. juni 2022 kl. 17.00

Deltagere

Anja Kongsdal, Anne Dyrhøj, Claus Johanson, Henrik Vestergård, Jan Reimer Christiansen, Jørgen Jørgensen, Jørn Gustavsen, Jørn Terndrup, Kaj Refslund, Kenneth Muhs, Kenneth Taanquist, Lone Smidt, Martin Huus, Martin Stenmann, Michael Gertsen, Ole Tyrsted Jørgensen, Per Jespersen, Peter Wagner Mollerup, Pia Kondrup Juul-Nielsen, Poul Erik Knudsen, Rune Christensen, Søren Svendsen, Vibeke Ejlertsen

Fraværende

Barbara Bendahl Schultz, Suzette Frovin