Social- og Familieudvalget

Social- og Familieudvalget træffer afgørelser i sager om ydelser med videre til enkeltpersoner inden for det sociale område, der ikke ved denne vedtægt er henlagt under et andet udvalg.

Udvalget varetager også den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver.

Social- og Familieudvalget består af syv medlemmer.

Her kan du se medlemmerne af Social- og Familieudvalget

Du kan læse referatet fra det konstituerende møde i Social- og Familieudvalget herunder.

Referat 5. december 2017

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Social- og Familieudvalget her.

Se dagsordener og referater fra Social- og Familieudvalget

Mødekalender 2021

11. januar - afholdes virtuelt
1. februar - afholdes virtuelt
1. marts - afholdes virtuelt
12. april
3. maj
31. maj
9. august
30. august
20. september
11. oktober
8. november
29. november

Kontakt os

Har du spørgsmål til Social- og Familieudvalget?

Sekretariatet
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Se åbnings- og telefontider