Udvalget for grøn omstilling

Byrådet vedtog i 2018 at nedsætte et udvalg for grøn omstilling.

Udvalget er nedsat som et §17, stk. 4 udvalg et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse i henhold til styrelsesloven kan nedsætte til at varetage særlige opgaver eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg.

 • Udvalget skal udarbejde en ny ambitiøs Politik for Grøn Omstilling for at sikre at Nyborg Kommune i fremtiden er rustet til at imødegå og være på forkant med forventede udfordringer indenfor miljø, klima og bæredygtighed Klima- og Miljømæssige udfordringer.
 • Udvalget skal i sit arbejde generelt og i arbejdet med Politik for Grøn Omstilling forholde sig til FN’s 7 ”grønne” verdensmål og udarbejde en strategi i forhold til disse – Der tages udgangspunkt i FN’s nedbrydning af verdensmålene.
 • Udvalget skal forholde sig til og udarbejde en plan for, hvordan bæredygtighed og klima kan indtænkes i kommende politiske tiltag og sager.
 • Udvalgets nuværende fokusområde på 3D-print-teknologi, deleby-initiativer og bæredygtighed fastholdes.
 • Udvalget skal følge udviklingen indenfor grøn omstilling.
 • Udvalget kan foreslå konkrete tiltag, der nedbringer CO2 udledningen i Nyborg Kommune, gerne med fokus på, at Nyborg Kommune går forrest i at nå de nationale målsætninger om nedsættelse af CO2 udledningen.
 • Udvalget kommer med forslag til Byrådet og andre relevante parter til initiativer, der kan fremme grøn omstilling i Nyborg Kommune.
 • Udvalget er et forum for koordinering af initiativer og tværgående aktiviteter indenfor området.
 • Udvalget kan bidrage til øget fokus i offentligheden på grøn omstilling, f.eks. via konferencer og informationskampagner.
 • Udvalget kan være opsøgende og tage initiativ til konkrete samarbejder med det private erhvervsliv, organisationer og civilsamfundet, som kan bidrage til grøn omstilling.
 • Udvalget kan arbejde for, at erhvervslivet i kommunen tiltrækker nye virksomheder og opretter arbejdspladser indenfor grøn omstilling.
 • Udvalget skal forholde sig til, hvordan daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner kan medtænkes i kommunens fokus på bæredygtighed og klima, således at børn og unge både får viden og mulighed for at handle (gøre en forskel i hverdagen).

Medlemmer i Udvalget for grøn omstilling

 • Carsten Kudsk (Vi Lokale Demokrater) - formand og byrådsmedlem
 • Kenneth Muhs (V), borgmester
 • Søren Svendsen (V), byrådsmedlem
 • Flemming Kjærulf (V)
 • Nanna Bille Adamsen (V)
 • Albert Pedersen (A), byrådsmedlem
 • Vibeke Ejlertsen (A), byrådsmedlem
 • Ole Tyrsted (F)
 • Formanden for Teknik- og Miljøudvalget
 • 1 repræsentant fra Uddannelsesrådet
 • 1 repræsentant fra NFS
 • 1 repræsentant fra Østfyns Erhvervsråd
 • 1 repræsentant fra det teknologiske erhvervsområde (herunder evt. energi)
 • Herudover deltager relevante personer fra Teknik- og Miljøafdelingen ad hoc.

Kontakt os

Har du spørgsmål til Udvalget for grøn omstilling?

Søren Møllegård

vicekommunaldirektør