Bylivspulje 2022

Har du en idé til, hvordan Nyborgs bymidte bliver mere levende og spændende? Og er du klar til at realisere den idé? Så kan du søge bylivspuljen om op til 20.000 kr. til dit projekt.

Bylivspuljen udspringer af Idékatalog for byliv i Nyborg, der er første skridt i virkeliggørelsen af strategien ”En samlet by”, der er en langsigtet plan for udviklingen af Nyborgs bymidte.

Information om bylivspuljen 2022

Bylivspuljens formål er at understøtte en attraktiv bymidte i Nyborg ved at støtte initiativer, der skaber liv i byen. Puljens midler er øremærket til projekter, der udtænkes, udføres og drives af borgere og foreninger. På den måde kan vi alle sammen blive en del af byens udvikling.

Bylivspuljen kan støtte med op til 20.000 kr. pr. ansøgning.

Alle kan søge puljen, men hvis du er under 18 år skal du huske at få en underskrift fra din forælder/værge.

Du/I kan få støtte til projekter, der

  • Bidrager til at skabe liv i byen
  • Bidrager til at skabe en spændende og attraktiv by
  • Bidrager til kunst i det offentlige rum
  • Bidrager til natur i det offentlige rum
  • Bidrager til forståelsen af Nyborgs kulturarv

Du/I kan løbende søge om midler til et projekt, og I får hurtigt svar på ansøgningen.

Projekter under bylivspuljen

Bylivspuljen har støttet en række spændende projekter i bykernen.

Eksempelvis har Nyborgs Grønne Piloter sat fokus på hverdagsproblematikker om klima, miljø og ansvarligt forbrug gennem dialogbaserede debatter med Nyborgs borgere og et Green Friday byttemarked.

Pop-up værkstedet, Makerspace, blev etableret på havnen. Et mødested med fokus på kunst og kulturarv, hvor der var mulighed for at lære om nye teknologier og skabe inaktive lysskulpturer.

Frivillighuset inviterede alle, som havde lyst, ud i vinteren for at møde hinanden og gå adventsture i vores historiske by.

Ansøgningsskema og formelle kriterier

Nedenfor kan du læse mere om, hvem der kan søge, og hvad kriterierne er for de projekter, som kan få del i bylivspuljen.

Se kriterierne for at søge bylivspuljen her

Ansøgning kan ske løbende til Teknik- og Miljøafdelingen frem til 31. december 2022 eller til puljen er opbrugt.

Hent ansøgningsskemaet her

Hent budgetskema her

Når du har hentet skemaerne, kan du udfylde og gemme dem direkte på computeren. Send herefter ansøgningsskemaet på e-mail til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk. 

Kontakt

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen og de formelle kriterier?