Projekter i Ullerslev

Hvilke projekter er i gang i Ullerslev?

Siden 2015 har Nyborg Byråd øremærket en årlig pulje til byudvikling og byggemodning på 5 mio. kr. til centerbyerne Ullerslev og Ørbæk. Det er Byrådets ønske, at pengene skal anvendes til projekter, som borgerne har været med til at udvikle og udvælge.

I starten af 2016 tog man hul på en proces under overskriften ”Helhedsplan Ullerslev”, og i et samarbejde mellem lokalrådet Udvikling Ullerslev, flere arbejdsgrupper, borgere og kommunen er der blevet skabt en mængde forskellige projekter.

I 2021 fortsætter arbejdet med en helhedsplan for Ullerslev. Guidet af BARK Rådgivning, som er specialiseret i strategisk udvikling af steder, skal interesserede borgere i Ullerslev igen på banen og bidrage med gode ideer, ønsker og viden om byen.     

Nedenfor kan du læse om nogle af de igangværende og afsluttede projekter i Ullerslev. 

Information

Se liste over igangværende projekter

Information

Se liste over afsluttede projekter i 2015-2021

Langsigtet plan for udvikling af Ullerslev Kultur- og Idrætscenter (UKI)

Der er udarbejdet en plan for det samlede UKI, der tager stilling til indendørsarealerne, mulige fremtidige anvendelsesmuligheder og potentielle udbygninger.

Planen er lavet med det lange perspektiv for øje, således at beslutninger om fremtidige ændringer kan foretages på et sammenhængende og velovervejet grundlag.

Information

Se liste over langsigtede planer

Kontakt os

Har du spørgsmål til projekter i Ullerslev?

Teknik- og Miljøafdelingen
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider