Planstrategi 2019

Hvad er den gode by eller det gode lokalområde? Hvilket lokalområde vil du gerne have? Planstrategi 2019 beskriver, hvordan byrådet i Nyborg ser, at Nyborg Kommune skal udvikle sig frem mod 2030.

Planen sætter rammen for, hvordan Nyborg Kommune vil revidere kommuneplanen, der beskriver kommunens planlægningen inden for en række temaer såsom natur, byudvikling, trafik og miljøbeskyttelse.

Planen tager afsæt i en vision om en bæredygtig udvikling af Nyborg Kommune med udgangspunkt i FN’s Verdensmål, og at udviklingen skal basere sig på forpligtende fællesskaber, hvor kommunen understøtter borgere og virksomheders muligheder for at udfolde deres potentiale.

Planen udfoldes derudover inden for en række temaer: Fyn samarbejder, Nyborg, Ørbæk og Ullerslev, Landsbyer og landdistrikter og Natur og friluftsliv.

Planstrategi 2019 til debat

Fra 1. oktober til 26. november 2019 var planen til offentlig debat. Der blev holdt åbent hus arrangementer i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk, hvor der også var udstillinger om forslagene i planen. Alle forslagene fra åbent hus arrangementerne bliver brugt i det videre arbejde med udviklingen af kommunens lokalsamfund.

En række borgere, foreninger og myndigheder sendte i høringsperioden skriftlige høringssvar til planforslaget. Nedenfor finder du alle høringssvarene og en hvidbog, der indeholder kommunens bemærkninger til hvert høringssvar.

Du kan læse høringssvarene her

Du kan læse hvidbogen her

Høringssvarene førte til en række ændringer i planen:

  • En formulering om begrænsning af miljøkrav til virksomheder (side 21) er præciseret, så det tydeliggøres, at formålet er at undgå miljøkonflikter mellem produktionsvirksomheder og miljøfølsomme anvendelser.
  • Det er tilføjet som en handling under opslaget Nyborg, at der skal arbejdes for udarbejdelse af rammer for kvalitet i nybyggeriet i Nyborg by og kommune, forstået som retningslinjer for udvikling af gode byområder.
  • Det er tydeliggjort i strategiens afsnit om Nyborg (side 20), hvad der menes med attraktive boligområder.

Miljøvurdering

Planstrategi 2019 sætter rammerne for fremtidens udvikling i kommunen. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, der beskriver planens sandsynlige, væsentlige miljøpåvirkninger.

Efter høringsfasen er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der beskriver hvordan planen indarbejder relevante miljøhensyn, samt hvilke bemærkninger, der er indkommet i høringsfasen.

Du kan læse miljørapporten her

Du kan læse den sammenfattende redegørelse her

Byrådet har besluttet, at større planer og projekter skal vurderes i forhold til deres påvirkning på opfyldelsen af en række af FN’s Verdensmål. Denne vurdering præsenteres via en verdensmålsrosette, hvor effekten på opfyldelsen af en række verdensmål er præsenteret.

Du kan se vurderingen her

Kontakt os

Har du spørgsmål til Planstrategi 2019?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider