Midlertidig overnatning

Skal du afholde et arrangement på eksempelvis en skole eller i en hal, og vil der samtidig være midlertidig overnatning i et bygningsafsnit, der normalt ikke er godkendt til overnatning, så skal det meddeles til Teknik- og Miljøafdelingen senest 2 uger før første overnatning.

Meddelelsen skal indsendes i www.bygogmiljoe.dk, under punktet midlertidig overnatning.

Meddelelsen skal i henhold til vejledningen i BR18, kap. 5, vedlægges følgende information og dokumentation.

  • Dato og længde for overnatningen.
  • Adressen for overnatningen.
  • Antal overnattende.
  • Kontaktperson under overnatningen.
  • Oplysning om hvorvidt der er fast vågen vagt ved den midlertidige overnatning.
  • En kopi af driftsjournalen for den midlertidige overnatning.
  • En kopi af belægningsplan for overnatning i rum med flere end 50 overnattende.

Det skal sikres, at Bygningsreglementet 2018 er overholdt, herunder § 152a og vejledningerne til Kapitel 5 Brand.

Reglerne findes her: www.bygningsreglementet.dk