Fritids- og Kulturpuljen

Hvis det vurderes, at et arrangementet har tilstrækkelig betydning for fritids- og kulturlivet (i bred forstand) i Nyborg Kommune, kan der ydes tilskud fra Fritids- og Kulturpuljen.

Det er muligt at søge om tilskud fra Fritids- og Kulturpuljen til arrangementer og andet der ikke vedrører arrangementer som for eksempel støtte til filmproduktion eller til fysiske produkter.

Der kan søges om tilskud fire gange om året med følgende ansøgningsfrister:

 • 17. januar 2023
 • 18. april 2023
 • 6. juni 2023
 • 31. oktober 2023

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Skole- og Kulturafdelingen, Anna Hauritz Nielsen, e-mail: anhn@nyborg.dk, tlf. 6333 7882 eller Dorte Elgaard, e-mail: del@nyborg.dk tlf. 6333 6863.

Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 29. november 2022

Principielle kriterier for tildeling af støtte

Vurderes det, at arrangementet har tilstrækkelig betydning for fritids- og kulturlivet (i bred forstand) i Nyborg Kommune, til at der bør tildeles støtte?

 • Bidrager arrangementet for eksempel med noget nyt – en ny kunstart, idrætsgren, musikalsk genre, og er det ikke tilfældet, vurderes det så at kvaliteten er tilstrækkelig god eller at der kommer tilstrækkeligt mange borgere til arrangementet?
 • Tilbyder arrangementet kulturelle oplevelser for grupper af borgere, der ellers ikke ofte tilgodeses eller udbreder arrangementet kultur til nye dele af kommunen?
 • Indgår arrangementet i en større satsning/branding?

Kan arrangementet klare sig uden støtte eller burde arrangementet kunne klare sig uden?

 • Hvor stor en del af de samlede udgifter til arrangementet udgør den ønskede støtte?
 • Hvordan vurderes den samlede økonomi for det enkelte arrangement? Er deltagerprisen for eksempel rimelig? Har ansøgeren andre finansieringskilder i spil?
 • Vurderes det, at arrangementet burde kunne klare sig helt uden støtte? For eksempel hvis der er tale om arrangementer, der har et tydeligt kommercielt potentiale.
 • Hvordan er foreningens (hvis der tale om en forening) samlede økonomi? Hvis en forening har en vis egenkapital set i forhold til det ansøgte beløb, er der muligvis ingen grund til kommunal støtte.
 • Er der tale om et tilbagevendende arrangement med en vis publikumsinteresse, vil det indgå i vurderingen om en kommunal støtte med fordel kan udfases eller nedsættes eller om dette vil have negative konsekvenser for kvaliteten af arrangementet.

Skal eventuelt støtte gives i form af underskudsgaranti eller direkte støtte?

 • Underskudsgaranti gives typisk til arrangementer, hvor arrangøren eller forvaltningen vurderer, at arrangementet kan løbe rundt uden kommunal støtte med mindre vejrforhold eller andet ødelægger forudsætningerne.
 • Direkte støtte gives typisk i de tilfælde, hvor et arrangements kvalitet, for eksempel den kunstneriske kvalitet, afhænger af at der ydes et direkte tilskud af en vis størrelse.
 • Direkte støtte kan også anvendes, hvor kommunal medfinansiering er en forudsætning for at arrangøren kan opnå anden finansiering – for eksempel statslig.
 • Direkte støtte kan ligeledes anvendes, hvor Nyborg Kommune har konkrete ønsker eller krav i forbindelse med at give støtten. Det være sig konkrete ønsker til forbedring af arrangementet eller brandingeffekter.

Skal Nyborg Kommune stille krav om modydelser for den kommunale støtte?

 • I de tilfælde hvor kommunen tilbagevendende yder relativt store tilskud til samme arrangør, bør det overvejes, om der skal indgå modydelser til Nyborg Kommune? For eksempel i form af aktiv branding af kommunen, fribilletter til udsatte grupper, deltagelse i kommunale arrangementer eller lignende.