Badevandskvalitet

Her finder du oplysninger om badevandskvaliteten.

Varslinger

Hvis der er varslinger i forhold til badevandskvaliteten, vil det blive offentliggjort på denne side.

Der er ingen aktuelle varslinger nu. 

Badevandsprofiler og kvalitet

Kontrol og analyse af badevandskvaliteten

Kommunen udarbejder hvert år inden 1. april en kontrolplan for overvågningen af badevandskvaliteten. Du kan se kontrolplanen nedenfor under badevandsanalyser. Her kan du også finde prøverne for hver enkelt strand. 

Der undersøges for bakterierne E.coli og Enterokokker, som er gode indikatorer for om badevandet indeholder andre sygdomsfremkaldende bakterier.

Hvis der findes bakterier i en sådan grad, at vandet ikke er egnet til badning, vil vi melde det ud øverst under Varslinger samt på kommunens andre platforme. 

Du kan se kontrolplanen nedenfor under badevandsanalyser. Her kan du også finde prøverne for hver enkelt strand. 

Klassifikation

Badevandet bliver hvert år efter badesæsonens ophør klassificeret i fire kategorier:

  • Udmærket kvalitet
  • God kvalitet
  • Tilfredsstillende kvalitet
  • Ringe kvalitet 

Klassifikationen fastsættes efter kriterierne fra bilag 2 i Bekendtgørelse om badevand og badeområder

PFAS i badevand

Nyborg Kommune har på opfordring fra Miljøstyrelsen undersøgt alle kommunens badestationer for PFAS. Prøver er udtaget 18. juli 2022 som akkrediterede badevandsprøver, og der er ikke fundet PFAS over den vejledende grænseværdi for sum af 4 PFAS i badevand på 40 ng/l.

Du kan se prøveresultaterne her

Badevandsanalyser ved badestationer med blå flag 2022

Badevandsanalyser fra badestationer 2022

Badevandsanalyser fra kontrolstationer 2022

Kontakt os

Har du spørgsmål til badevandskvaliteten?

Teknik- og Miljøafdelingen
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider