Nyhed, tilføjet 29. aug. 2022

ADP A/S investerer massivt i PtX infrastruktur

ADP A/S etablerer datterselskabet ADP Energy Infrastructure A/S og styrker sine markedsorienterede indsatser i udvikling af central infrastruktur til gavn for Danmarks grønne omstilling.

Med estimerede investeringer på mere end 1 mia. kroner frem mod 2030 bliver det nye datterselskab det næste strategiske skridt i videreudviklingen af Fredericia og Trekantområdets infrastruktur til fremtidens knudepunkt for PtX, CO2-fangst og -lagring samt produktion af grønne brændstoffer.

Det er af stor betydning, også for Nyborg, at ADP med sit nye infrastrukturselskab i endnu højere grad arbejder for at sikre Danmarks grønne omstilling. Nyborg havn har de seneste år haft en meget positiv udvikling, og Nyborg-området har nogle af de samme forudsætninger som Fredericia. Jeg har derfor en forventning om, at ADP Energy Infrastructure A/S fremadrettet vil kunne spille en rolle også andre steder end i Trekantområdet, så der er endnu flere, der kan bidrage til at mindske CO2-udslippet og mindske klimapåvirkningerne. Samtidig bliver Nyborg kommune endnu mere attraktiv for iværksættere og virksomheder der ønsker at arbejde med den grønne omstilling, da vi via vores medejerskab af ADP, får nyeste viden og et samarbejde og et netværk, med andre væsentlige aktører indenfor den grønne omstilling i Danmark.

Peter Wagner Mollerup (V), byrådsmedlem og medlem af ADP’s bestyrelse