Nyhed, tilføjet 29. maj 2021

Byrådet godkender sommerfugleprojektet

Byrådet har på mødet 25. maj frigivet i alt 165.000 kr. til igangsætning af partnerskab om sommerfugle- og biodiversitetsprojekt på Nyborg voldanlæg.

Midlerne er taget fra anlægspuljen til grøn omstilling i budget 2021.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Nyborg Kommune indgik i marts 2021 i et sommerfuglepartnerskab, der skal sikre biodiversiteten og forvandle voldområdet, så der bliver langt flere levesteder for sommerfugle, fugleedderkopper og andre insekter. Slot- og Kulturstyrelsen og Østfyns Museer er også en del af dette samarbejde. Som partner med Danmarks Naturfredningsforening forpligter kommunen sig til at omdanne mindst 20 % af de grønne arealer omkring slottet til mere insektvenlig natur. Dette sker med respekt for stedets historie som militært anlæg.

Projektets start omfatter bistand fra sommerfugleekspert Michael Stoltze til at fastlægge de bedst egnede arealer på volden samt valg og udplantning af de rette blomster og vækster.