Nyhed, tilføjet 14. sept. 2023

Ekspropriation til anlæg af ny dobbeltrettet cykelsti mellem Ørbæk og Ellested

Byrådet for Nyborg Kommune har besluttet, at der skal igangsættes projekt til anlæg af ny dobbeltrettet cykelsti mellem Ørbæk og Ellested.

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lbkg. nr. 421 af 25.04.2023 om offentlige veje m.v.).

Åstedsforretningen afholdes torsdag 12. oktober 2023 som angivet nedenfor:

Kl. 9.00

Matr.nr. 3c, Kullerup By, Ellested, og matr.nr. 7d, Lindeskov By, Ellested, beliggende Lykkesholmsvej 20 5853 Ørbæk (lb.nr. 1)

Kl. 9.30

Matr.nr. 13b, Lindeskov By, Ellested. (lb.nr.2)

Kl. 10.00

Matr.nr. 2a, Lindeskov By, Ellested, beliggende Assensvej 45 5853 Ørbæk (lb.nr.5)

Kl. 10.30

Matr.nr. 7a, Lindeskov By, Ellested, beliggende Lindeskovvej 2 5853 Ørbæk (lb.nr. 3)

Kl. 11.00

Matr.nr. 1e og 5i, Lindeskov By, Ellested, beliggende Lindeskovvej 3 5853 Ørbæk (lb.nr. 4)

Kl. 11.30

Matr.nr. 3e, Ørbæk By, Ørbæk, beliggende Assensvej 43 A 5853 Ørbæk (lb.nr. 6)

Kl. 13:00

Matr.nr. 3g, Ørbæk By, Ørbæk, (lb.nr. 7)

Kl. 13.30

Matr.nr. 1h, Ørbæk By, Ørbæk, beliggende Assensvej 37 5853 Ørbæk (lb.nr. 8)

Kl. 14.00

Matr.nr. 4co, Ørbæk By, Ørbæk, beliggende Egemosevej 15 A, 5853 Ørbæk (lb.nr. 9)

Kl. 14.30

Matr.nr. 4p, Ørbæk By, Ørbæk, beliggende Mejerivænget 66 D 5853 Ørbæk (lb.nr. 10)

Se projektbeskrivelse for 12. oktober her

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere m.v. af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. kan ses nedenfor og/eller på adressen, Torvet 1, 5800 Nyborg i tidsrummet fra 14. september 2023 til 12. oktober 2023.

Ekspropriationsplan nr. 1

Ekspropriationsplan nr. 2

Ekspropriationsplan nr. 3

Ekspropriationsplan nr. 4

Uddrag af vejloven

Vejledning om ekspropriation

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Nyborg Kommune, Jeppe Bonde. E-mail: jpbo@nyborg.dk, tlf. 2112 3875.