Nyhed, tilføjet 26. apr. 2023

Ekspropriation til etablering af ny dobbeltrettet cykelsti fra Revninge til Flødstrup

Byrådet for Nyborg Kommune har i samarbejde med Kerteminde Kommune vedtaget at anlægge en ny dobbeltrettet cykelsti på vestsiden af Kertemindevej fra Revninge til Flødstrup.

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.).

Åstedsforretningen afholdes torsdag 25. maj 2023, som angivet nedenfor: 

 • Kl. 9.00: matr.nre. 1d og 1o Rørbæk Hgd. Flødstrup, beliggende Kertemindevej 70, 5540 Ullerslev
 • Kl. 09.30: matr.nr. 1aa Rørbæk Hgd. Flødstrup, beliggende Kertemindevej 81, 5540 Ullerslev
 • Kl. 10.00: matr.nr. 1bd Rørbæk Hgd. Flødstrup
 • 10.30: matr.nr. 1ab Rørbæk Hgd. Flødstrup, beliggende Kertemindevej 79, 5540 Ullerslev
 • Kl. 11.00: matr.nr. 1ac Rørbæk Hgd. Flødstrup, beliggende Rørbækvej 17, 5540 Ullerslev
 • Kl. 11.30: matr.nr. 1ae Rørbæk Hgd. Flødstrup, beliggende Rørbækvej 12, 5540 Ullerslev
 • Kl. 13.00: matr.nr. 1af Rørbæk Hgd. Flødstrup, beliggende Kertemindevej 75, 5540 Ullerslev
 • Kl. 13.30: matr.nr. 1ag Rørbæk Hgd. Flødstrup, beliggende Kertemindevej 73, 5540 Ullerslev
 • Kl. 14.00: matr.nr. 1ah Rørbæk Hgd. Flødstrup, beliggende Kertemindevej 71, 5540 Ullerslev
 • Kl. 14.30: matr.nr. 1ai Rørbæk Hgd. Flødstrup, beliggende Kertemindevej 69, 5540 Ullerslev
 • Kl. 15.00: matr.nr. 1ak Rørbæk Hgd. Flødstrup, beliggende Kertemindevej 67, 5540 Ullerslev
 • Kl. 15.30: matr.nr. 1be Rørbæk Hgd. Flødstrup

Se projektbeskrivelse for 25. maj her

Åstedsforretningen afholdes fredag 26. maj 2023, som angivet nedenfor: 

 • Kl. 9.00: to ejendomme matr.nre. 1an, 1ay Rørbæk Hgd, Flødstrup samt matr.nr. 14e Flødstrup By, Flødstrup og matr.nre. 5n og 6i Mullerup By, Flødstrup, beliggende hhv. Lundevej 1B, 5540 Ullerslev og Mullerupvej 43, 5540 Ullerslev
 • Kl. 10.00: matr.nr. 1u Rørbæk Hgd. Flødstrup, beliggende Kertemindevej 65, 5540 Ullerslev
 • Kl. 10.30: matr.nr. 1r Rørbæk Hgd. Flødstrup, beliggende Kertemindevej 59, 5540 Ullerslev
 • Kl. 11.00: matr.nr. 11a Mullerup By, Flødstrup, beliggende Kertemindevej 57, 5540 Ullerslev
 • Kl. 11.30: matr.nr. 12c Mullerup By, Flødstrup, beliggende Kertemindevej 55, 5540 Ullerslev
 • Kl. 13.00: matr.nr. 6o Mullerup By, Flødstrup, beliggende Kertemindevej 45 og 51, 5540 Ullerslev
 • Kl. 13.30: matr.nr. 5c Mullerup By, Flødstrup, beliggende Kertemindevej 47, 5540 Ullerslev
 • Kl. 14.00: matr.nr. 5k Mullerup By, Flødstrup, beliggende Kertemindevej 43, 5540 Ullerslev
 • Kl. 14.30: matr.nr. 5i Mullerup By, Flødstrup, beliggende Kertemindevej 41, 5540 Ullerslev
 • Kl. 15.00: matr.nr. 5h Mullerup By, Flødstrup, beliggende Kertemindevej 39, 5540 Ullerslev

Se projektbeskrivelse for 26. maj her

Åstedsforretningen afholdes tirsdag 30. maj 2023, som angivet nedenfor: 

 • Kl. 9.00: matr.nr. 15b Flødstrup By, Flødstrup, beliggende Kertemindevej 37, 5540 Ullerslev
 • Kl. 09.30: matr.nr. 14b Flødstrup By, Flødstrup, beliggende Kertemindevej 35, 5540 Ullerslev
 • Kl. 10.00: matr.nr. 1g Flødstrup By, Flødstrup, beliggende Kertemindevej 17, 5540 Ullerslev
 • Kl. 10.30: matr.nr. 1m Flødstrup By, Flødstrup, beliggende Kertemindevej 38, 5540 Ullerslev
 • Kl. 11.00: matr.nr. 1l Flødstrup By, Flødstrup, beliggende Kertemindevej 33, 5540 Ullerslev
 • Kl. 11.30: matr.nr. 1p Flødstrup By, Flødstrup, beliggende Kertemindevej 31, 5540 Ullerslev
 • Kl. 12.00: matr.nr. 1r Flødstrup By, Flødstrup

Se projektbeskrivelse for 30. maj her

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. kan ses nedenfor og/eller på adressen, Torvet 1, 5800 Nyborg i tidsrummet fra 27. april 2023 til 30. maj 2023.

Ekspropritationsplan 2

Ekspropritationsplan 3

Ekspropritationsplan 4

Ekspropritationsplan 5

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Nyborg Kommune, Jeppe Bonde. E-mail: jpbo@nyborg.dk, tlf. 2112 3875.