Nyhed — 08. sept. 2021

Fortsat kogeanbefaling fra Bovense Strands Vandforsyning

Forbrugerne har siden torsdag 2. september udelukkende modtaget vand fra Aunslev Vandværk, da vandbehandlingsanlægget på Bovense Strands Vandforsyning er forurenet.

Opdateret 13. september 2021

Bovense Strands Vandforsyning har netop meddelt, at der udtages nye prøver i morgen (14. september 2021). Resultaterne modtages løbende i denne uge. Herefter håber vi, at kogeanbefalingen kan ophæves.

Nye prøveresultater viser, at vand i den del af ledningsnettet, der forsyner ejendomme ved Kertemindevej syd for Skalkendrup overholder kravværdierne. Efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed ophæves kogeanbefalingen for disse ejendomme, som vil blive direkte kontaktet af Bestyrelsen for Bovense Strands Vandforsyning.

For øvrige ejendomme gælder kogeanbefalingen fortsat.

Vi anbefaler forsat daglig gennemskylning af den enkelte husstands eget ledningsnet og installationer (herunder varmtvandsinstallationer) for at få den sidste rest af forureningen skyllet ud.

Der vil i denne uge blive udtaget nye prøver på ledningsnettet.

Forbrugerne vil blive orienteret om nyt i situationen her på kommunens hjemmeside og vandværkets hjemmeside.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Bovense Strands Vandforsyning:

Jens Johansen, tlf. 2442 2625.