Nyhed, tilføjet 09. feb. 2023

Idrætsanlæggene i Nyborg Kommune skal være røg- og snusfri

Nyborg Kommune indleder et nyt partnerskab med DGI om at skabe et røg- og snusfrit idræts- og foreningsliv for børn og unge.

Halinspektører Reidar Junge Wind, Jan Reimer Christianesen og Keld Arentoft. Foto: Nyborg Kommune

Nyborg Kommune arbejder strategisk og målrettet for en fremtid hvor røg og nikotin ikke er en del af det sociale fællesskab. Visionen er, at ingen børn og unge begynder at ryge og at færre end fem procent af den voksne befolkning ryger efter 2023.

Vi kan ikke nå visionen alene. Derfor er partnerskaber med relevante aktører og fællesskaber afgørende for at nå målet. Sammen med ”DGI Tobaksfrit Idrætsliv” skaber vi et tæt samarbejde med idrætslivet – både idrætsanlæg, idrætsforeninger, forældre og øvrige aktører omkring kommunens idrætsanlæg.

En undersøgelse foretaget af Kantar Gallup for TrygFonden, Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen viser, at 70% af de adspurgte ønsker røgfri rammer, når de færdes i idrætten.

DGI og Nyborg Kommune indleder arbejdet i samarbejde med de tre største idrætsanlæg i Nyborg Kommune; Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Ullerslev Kultur- og Idrætscenter og Ørbæk Midtpunkt. Det er målet at flere anlæg i kommunen skal følge efter.

Vi tror på at Nyborg Kommunes Strategi for Røgfri Fremtid skal understøttes af fællesskabet. Derfor gav et partnerskab med DGI god mening, da de arbejder for et røg- og snusfrit idrætsliv gennem inddragelse af foreninger og idrætsanlæg. Fokus er altså på rammerne og ikke den enkelte. Vi ønsker kort fortalt, at børn og unge ikke møder røg og snus når de går til idræt.

Jan Reimer Christianesen, Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og centerleder i Ørbæk Midtpunkt.

Centerleder for Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Keld Arentoft ser også frem til indsatsen.

- Dagsordnen om at arbejde mod en røgfri generation er meget vigtigt, og samtidig så bruger vi mange kræfter på rengøring i forhold til eksempelvis at samle skodder eller brugte nikotinposer op. Så udover motivationen i at skabe et sundt idrætsliv, ligger der også et håb om helt konkret at kunne slippe for noget oprydning.

Den udtalelse bakker også Ullerslevs Idrætscenters leder, Reidar Junge Wind, op om.

- Især snus kan være en udfordring, som til tider skaber frustration, når man skal ”rydde op” – det kunne være rart at slippe for – og når det sammenholdes med værdien af et røg- og snusfrit miljø, så er det jo en win-win.

Sund foreningskultur

DGI tobaksfrit Idrætsliv har gennem de seneste to år samarbejdet med idrætsforeninger og idrætsfaciliteter omkring røg- og snusfri idræt for børn og unge. Og projektet er blevet godt modtaget i idrætten, som bakker op om den tobaksfri dagsorden.

Indsatsen skal indledes med flere dialogmøder med foreningslinet, og projektleder fra ”DGI Tobaksfrit Idrætsliv”, Maiken Møller Balslev, ser frem til samarbejdet med både faciliteter og foreninger.

- DGI har erfaringer fra flere partnerskaber i projektet, som viser, at foreningerne ønsker og bakker op om, at børn og unge ikke skal opleve synlig brug af røg og snus i idrætslivet, og derfor gerne vil kunne tilbyde en sund foreningskultur, hvor trænere og frivillige samt forældre og andre voksne omkring de unge er gode rollemodeller og støtter op om de tobaksfrie rammer, siger hun.

Direktør for DGI Fyn, Hans Sørensen, ser også samarbejdet som værdifuldt for idrætslivet.

- Involveringen af Idrætsfaciliteter, foreninger og andre af idrætslivets aktører skal sikre, at vi når godt i mål. I partnerskabet og samarbejdet omkring et tobaksfrit idrætsliv i Nyborg går vi i dialog med det stærke forenings- og idrætsliv i Nyborg Kommune, og understøtter det i forvejen gode arbejde for en sund og attraktiv idræt, hvor børn eller deres forældre kan være sikre på, at vi i fællesskab ønsker at udvikle det sunde forenings- og idrætsliv uden røg, nikotin og snus, afslutter Hans Sørensen.

 

For yderligere information, kontakt:

Maiken Møller Balslev, Projektleder, DGI Tobaksfrit Idrætsliv, maiken.balslev@dgi.dk, tlf. 2478 3109.

Thomas Møller Hvidberg, Sundhedskonsulent, Sundhed - og Forebyggelse Nyborg Kommune, thsh@nyborg.dk, tlf. 5159 9166.