Nyhed, tilføjet 23. aug. 2022

Kommunaldirektør fratræder efter 21 år af helbredsmæssige årsager

Nyborg Byråd har d.d. besluttet, at samarbejdet med kommunaldirektør Lars Svenningsen skal ophøre.

Det er kommunaldirektørens længerevarende sygefravær og konsekvenserne heraf, der er baggrunden for, at kommunaldirektøren nu fratræder.

De samlede omkostninger for fratrædelsen aftalt mellem Nyborg Kommune, KL og DJØF udgør 4.047.000 kr. efter gældende regler i Rammeaftale om kontraktansættelse, Funktionærlov og Ferieaftale.

Byrådet besluttede på mødet i dag at sætte en proces i gang omkring rekruttering af en ny kommunaldirektør. Indtil stillingen besættes er det besluttet at fortsætte den nuværende ledelsesstruktur, hvor direktionen Torben Kelm Danielsen, Anders M. Sørensen og Marianne Stentebjerg udgør en fælles ledelse af kommunen.

For yderligere spørgsmål  ift. ovenstående kan pressechef i Nyborg Kommune Lone Mørup kontaktes på e-mail: lmm@nyborg.dk og telefon 2594 0599.