Nyhed, tilføjet 24. apr. 2022

Lukning af Nørrevoldgade grundet vejarbejde

I forbindelse med forskønnelse af Rådhuspassagen ombygges gadestykket mellem Nyborg Rådhus og Teknik- og Miljøafdelingen i Nørrevoldgade 9.

Området anlægges som en hævet flade, der sikrer en god forbindelse over vejen for gående.

Arbejdet starter mandag 25. april og vil løbe 3 uger frem.

Nørrevoldgade lukkes mellem nr. 9 og 11. Det vil være muligt at tilgå Nørrevoldgade fra begge ender.

Se afspærringsplan over området her

Rådhuspassagen er den smalle passage bag byens rådhus mellem Nørregade, Torvet og Nørrevoldgade. Schul Landskabsarkitekter har tegnet det nye byrum med stor historisk og byrumsmæssig forståelse for området, byen og borgerne. Der etableres belægning i nordisk granit i hele passagen, og der anlægges opholdsarealer med beplantning, sten og egeplanker og belysning igennem hele forløbet, der understøtter fortællingen om det gamle Nyborg og sikrer trygt ophold i området. Foran Borgerservice sættes en cirkelbænk, hvor man kan sidde og vente og opleve området.

Projektet i Rådhuspassagen skaber også en ny, attraktiv forbindelse på tværs af byen fra parkeringspladserne og voldgraven til Torvet og byens gågader, og der kommer et attraktivt velkomstareal centralt i bykernen for kommunens borgere og turister.

Rådhuspassagen er et samarbejde mellem Nyborg Kommune, Oluf Jørgensen A/S, Rådgivende ingeniørfirma, Schul Landskabsarkitekter samt Munck Havne og Anlæg.

Anlægsarbejdet forventes færdigt inden sommeren 2022.