Nyhed, tilføjet 20. maj 2022

Nyborg Kommunes Kulturpris 2022

Kultur- og Fritidsudvalget har her til aften på Kulturnatten fredag 20. maj 2022 uddelt Nyborg Kommunes Kulturpris 2022.

Det var anden gang at Nyborg Kommunes Kulturpris blev uddelt og formålet er blandt andet at belønne kulturelle initiativer og kan tildeles en enkeltperson, gruppe, forening, institution eller lignende, der i særlig grad har ydet en indsats for kulturlivet i Nyborg Kommune.

Det var fungerende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Anne Dyrhøj, som overrakte Peder Gammel Kulturprisen.

Peder har i mange år været frivillig medarbejder på Nyborg Lokalhistoriske Arkiv.

Peder har udarbejdet en registrant over samtlige ejendomme i det gamle Nyborg dækkende perioden 1693-1995. Her er samtlige ejendomme beskrevet med ejerskifter og dermed ejere, salgspriser, ejendomsværdi m.m. Et kæmpe stort værk som ikke findes i andre kommuner i Danmark. Arkivet får masser af henvendelser fra husejere, der gerne vil vide noget om deres ejendoms historie – og her findes svarene som regel i registranten.

Peder har endvidere deltaget i udarbejdelse af en skriftserie omhandlende gårde og huse på udsøgte veje i Aunslev.

Peder har været ulønnet og en helt uundværlig medarbejder i udarbejdelse af Nyborgs Kultur-arvsmasterplan. Uden ham og hans store arkitektoniske viden havde den næppe fået den dybde og kvalitet, den rummer.

Peder er Nyborg Lokalhistoriske Arkivs repræsentant i Nyborg Kommunes facaderåd, hvor han bidrager med sin store viden om de arkitektoniske stilarter. Peder gennemfører byvandringer, hvor bygningernes historie og stilart bliver gennemgået på en let og for menigmand forståelig måde.

På Nyborg Lokalhistoriske Arkiv arbejder Peder bl.a. med registrering og beskrivelse af arkivets databasesystem til tegningssamling. Dette arbejde udføres meget omhyggeligt så det er tilgængeligt for eftertiden.

Peder er i allerhøjeste grad med til at bevare og formidle Nyborgs historie. Han udarbejder arkivets meget besøgte facadeudstilling og er helt aktuelt i gang med et projekt, der gerne skal munde ud i en bogudgivelse om Nyborgs store arkitekt, August Colding.

Stort tillykke med Nyborg Kommunes Kulturpris 2022.