Nyhed, tilføjet 23. jan. 2023

Pårørendekursus

Det kan være svært at være pårørende til en person, der er ramt af en hjerneskade. En hjerneskade rammer nemlig ikke kun en enkelt person, men i særdeleshed også de pårørende.

Nyborg Kommune tilbyder nu pårørendekurser til dem, der gerne vil have mere viden om følgerne efter en hjerneskade, at blive bedre rustet til livet sammen med en hjerneskaderamt person og derudover gerne vil møde andre i en lignende situation og høre om deres erfaringer.

Kurset foregår over tre gange på følgende datoer og med følgende emner:

Onsdag 26. april 2023 – kl. 17-19

Den ramte hjerne

  • Hjernens opbygning og hjerneskadens følgevirkninger
  • Hjerneskadetræthed

Onsdag 10. maj 2023 – kl. 17-19

Samspillet med den ramte 

  • Den følelsesmæssige reaktion
  • Gensidig kommunikation

Onsdag 24. maj 2023 – kl. 17.00 til 19.00

At passe på sig selv

  • Rollen som pårørende
  • Mestringsstrategier

Kurset afholdes af hjerneskadekoordinator Anna Maria Ghodt Miðgerð og ergoterapeut Mette Madsen

Kurset henvender sig primært til ægtefæller/samlevere, voksne børn eller andre nære pårørende til en senhjerneskaderamt.

Hensigten med kurset er at tilegne sig generel viden om følgerne efter en hjerneskade, både hos den ramte og de pårørende, at skabe rammerne for hjælp til selvhjælp samt debat og erfaringsudveksling.

Tilmelding

Ved spørgsmål eller tilmelding til kurset, kontakt hjerneskadekoordinator Anna Maria Miðgerð på e-mail: ammi@nyborg.dk eller tlf. 2154 6440.

Kurset afholdes ved minimum 6 og maksimum 15 tilmeldte deltagere.