Nyhed, tilføjet 23. sept. 2022

Pårørendekursus

Det kan være svært at være pårørende til en person, der er ramt af en hjerneskade. En hjerneskade rammer nemlig ikke kun en enkelt person men i særdeleshed også de pårørende.

Nyborg Kommune tilbyder nu pårørendekurser til dem, der gerne vil have mere viden om følgerne efter en hjerneskade, at blive bedre rustet til livet sammen med en hjerneskaderamt person og derudover gerne vil møde andre i en lignende situation og høre deres erfaringer.

Datoer og emner

Kurset vil foregå over tre gange på følgende datoer og med følgende emner:

Onsdag 12. oktober 2022 kl. 17-19: Den ramte hjerne

  • Hjernens opbygning og hjerneskadens følgevirkninger
  • Hjerneskadetræthed

Onsdag 26. oktober 2022 kl. 17-19: Samspillet med den ramte

  • Den følelsesmæssige reaktion
  • Gensidig kommunikation

Onsdag 9. november 2022 kl. 17-19: At passe på sig selv

  • Rollen som pårørende
  • Mestringsstrategier

Kurset afholdes af hjerneskadekoordinator Anna Maria Ghodt Miðgerð og ergoterapeut Mette Madsen.

Kurset henvender sig primært til ægtefæller/samlevere, voksne børn eller andre nære pårørende til den senhjerneskaderamte.

Hensigten med kurset er at tilegne sig generel viden om følgerne efter en hjerneskade, både hos den ramte og de pårørende, at skabe rammerne for hjælp til selvhjælp samt debat og erfaringsudveksling.

Tilmelding

Har du spørgsmål eller ønsker du at tilmelde dig kurset, kontakt hjerneskadekoordinator Anna Maira Miðgerð på e-mail: ammi@nyborg.dk eller tlf. 2154 6440.

Kurset afholdes hvis der er tilmeldt minimum 6 og maksimum 15 deltagere.