Nyhed, tilføjet 31. maj 2022

Rosenbækken åbner fredag 3. juni kl. 13.30

Rosenbækken har gennemgået en større restaurering og åbner nu igen. Indvielsen vil finde sted på parkeringspladsen mod Vestervoldgade.

Borgmester Kenneth Muhs vil holde en indvielsestale, og herefter er der mulighed for at besigtige projektet nede i Rosenbækken.

Projektet omfatter passagen fra Adelgade til broen mellem parkeringspladsen ved Vestervoldgade og baggården ved Jacob Enckes Gård. Den middelalderlige voldgrav er blevet restaureret og fremhævet, og Rosenbækken er transformeret til en grøn, åben korridor, der er tryg at opholde sig i, og som indbyder til fællesskab, rekreation og formidling. 

Oprindeligt var Rosenbækken voldgraven, der omkredsede Margrethes 1.s Nyborg. Den sydlige del af renden er stadig bevaret, og man bevæger sig her langs det længste stykke bevarede rest af en middelalderlig bymur i Danmark. Indenfor stensætningen lå det middelalderlige Nyborg, som i sine gadestruktur og bl.a. i kvarteret ved kirken er bevaret til i dag. 

Den gamle bymurs stensætning er restaureret og øverst er opført en palisade i egetræ inspireret af det oprindelige forsvarsværk. Passagen er omlagt til et forløb i fast slotsgrus, der er tilgængeligt for såvel gangbesværede som kørestolsbrugere. I passagen er der etableret plantebede med buskroser, bregner, græsser og stauder i blå og hvide nuancer, der giver associationer til vand.  

Byrådet besluttede 24. november 2020, at der inden for de afsatte anlægsmidler til strategisk byudvikling i Nyborgs bykerne skulle igangsættes et projekt til forskønnelse af stipassagen Rosenbækken for at gøre forbindelsen tryg og interessant, blandt andet gennem kulturarvsformidling. OPLAND Landskabsarkitekter har siden i samarbejde med Teknik- og Miljøafdelingen og Østfyns Museer udarbejdet et landskabsprojekt for Rosenbækken. Anlægsarbejdet er udført af Birkely Anlægsgartner.