Nyhed, tilføjet 02. maj 2022

Slåning af rabatter ud for frøgræsmarker

Vej, Park og Natur starter rabatslåningen primo maj. Der bliver slået et skår i begge sider af vejen, oversigtsarealer med mere.

Langs frøgræsmarker slås rabatterne i fuld bredde efter anmodning fra landmændene.

Landmænd der ønsker, at få slået rabatten langs deres frøgræsmarker skal inden 31. maj 2022 indsende anmodning herom. Sammen med anmodningen skal der fremsendes et kort, der tydeligt angiver hvilke rabatstrækninger, der ønskes slået.

Anmodning indeholdende navn og telefonnummer skal sendes til Nyborg Kommune, Vej, Park og Natur, Falstervej 15, 5800 Nyborg, eller på e-mail til vej-park-natur@nyborg.dk.
 
Såfremt anmodningen ikke er modtaget senest 31. maj 2022 kan der ikke påregnes slåning af rabatter inden blomstring.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til vejformand på tlf. 2420 3705.