Nyhed, tilføjet 11. jan. 2022

Valg til Udsatterådet 2022-2025

Nyborg Kommune skal have udpeget nye medlemmer til Udsatterådet.

Udsatterådet rådgiver Social- og Handicapudvalget omkring udsatteområdet og er et samlet talerør for udsatte grupper i kommunen.

Udsatterådet består af 12 medlemmer, heraf skal de 4 vælges blandt brugerrepræsentanter fra udsatteområdet og 4 fra sociale organisationer.

Hvem kan indstille og hvem kan indstilles?

Interesseorganisationer, lokale sociale organisationer og enkeltpersoner kan indstille medlemmer. For at komme i betragtning skal du bo i Nyborg Kommune eller have anden lokal forankring i kommunen. Du skal også have kendskab til rådets målgruppe, som er personer i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold.

Forslag til nye medlemmer bedes senest 1. februar 2022 indsendt til:
Udsatterådet, Socialafdelingen, Torvet 1, 5800 Nyborg eller på e-mail:
socialafdelingen@nyborg.dk.

Yderligere oplysninger om rådets formål, arbejdsvilkår med mere kan rettes til Luise Lykke Sognstrup. E-mail: luls@nyborg.dk, tlf. 6333 6892.