Nøgletal for Nyborg Kommune

Her finder du nøgletal og befolkningsprognose for Nyborg Kommune.

KommuneGuiden

I KommuneGuiden kan du finde oplysninger om service, priser og økonomi i Nyborg Kommune. 

I KommuneGuiden har du mulighed for at sammenligne Nyborg Kommune med nabokommunerne. 

Gå til KommuneGuiden her

 

Befolkningsprognose

I befolkningsprognosen fremskrives de kendte befolkningstal på baggrund af en forventet udvikling i antallet af fødte og døde samt til- og fraflyttede.

Formålet med prognosen er at estimere kommunens befolkningstal til brug for fremtidig budgetlægning og planlægning.

På grund af kommunens serviceområder er særligt børneårgange, børnenes placering i kommunen, antallet af ældre samt fordelingen mellem erhvervsaktive og de ikke-aktive aldersgrupper interessant.

Se befolkningsprognosen her 

Kontakt os

Har du spørgsmål til kommunens nøgletal?

Økonomi og Digitalisering
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider