Skimmelsvamp i din lejebolig

Kommunen kan hjælpe dig, hvis du oplever skimmelsvamp i din lejebolig.

Kontakt først udlejer 

Hvis du bliver opmærksom på skimmelsvamp i din lejebolig, skal du først kontakte udlejeren. 

Hvis udlejeren ikke reagerer, kan du henvende dig til Teknik, Miljø og Erhverv. Inden vores medarbejder kommer ud for at se på skimmelsvampen, skal du udfylde et spørgeskema, som du finder nedenfor. Du skal sende spørgeskemaet til teknikmiljoeogerhverv@nyborg.dk.

Når vi har set på skimmelsvampen, udarbejder vi et notat, som sendes til dig og udlejer. Udlejer vil typisk blive bedt om en redegørelse, før der tages stilling til, hvad der skal ske. 

Vurdering og vejledning

Hvis vores medarbejder vurderer, at fugt- og skimmelsvamp er af bagatelagtig karakter, vil kommunens indsats begrænse sig til råd og vejledning. 

Hvis vores medarbejder vurderer, at der kan være skimmelsvamp i sundhedsfarlige mængder i lejligheden, vil der blive foretaget en fugt- og skimmelsvampeundersøgelse udført af et specialfirma. Resultatet af undersøgelsen vil være grundlaget for en eventuel beslutning om kondemnering og efterfølgende genhusning, som kan være midlertidig eller permanent.

Gode råd til forebyggelse og bekæmpelse af skimmelsvamp

Bo sundt - hold fugten væk

Fem gode råd til, hvordan du holder din bolig sund.

  1. Luft ud – lav gennemtræk i mindst 3-4 x 15 minutter hver dag.

  2. Tør IKKE tøj indendørs, og undgå møbler direkte op ad ydervægge. Der skal være mindst 15-20 centimeter afstand til ydervæggen, således at luften kan cirkulere.

  3. Varm alle rum i boligen op til 20 grader, der må ikke være under 18 grader.

  4. Fugt skal væk. Tænd for emhætten, når du laver mad og tør vægge samt gulv af efter bad.

  5. Hold øje med tegn på fugt, mug og skimmelsvampe – for eksempel brune pletter på vægge og ved vinduer. Kontakt eventuelt dit ejendomskontor eller udlejer.

Skimmelsvampe skal væk

Fem trin til at fjerne skimmelsvampe i din bolig. 

  1. Gå din bolig efter for at finde årsagen til skimmelsvampene. Virker udsugning og emhætte, som de skal? Er der utætheder for eksempel løse tagsten, tilstoppede tagrender eller vandskader i boligen? Husker du at lufte ud og holde fugten væk?

  2. Fjern årsagen. Tag kontakt til en certificeret rådgiver. 

  3. Ved mindre arealer: Rens den skimmelramte flade med kemisk desinficerende rengøringsmidler eller slibning med maskine.

  4. Hold øje med om skimmelsvampene kommer igen. Gør jævnligt rent i boligen. Ved kuldebroer omkring vinduer skal der gøres ekstra rent.

  5. Kontakt driftspersonalet i din ejendom, hvis du ikke selv kan løse problemet.

Kontakt os

Har du spørgsmål angående skimmelsvamp?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider