Demokrati og indflydelse

Få indflydelse på nærdemokratiet i Nyborg Kommune og følg med i det politiske liv.