Fritids- og Idrætspolitik 2023

Kultur- og Fritidsudvalget i Nyborg Kommune ønsker en ny politik, der kan erstatte den nuværende politik indenfor området.