Nyhed, tilføjet 15. maj 2024

Onsdag 22. maj 2024 afholdes lokalt WRO-stævne i Nyborg

Igen i år kan vi glæde os til at samle knap 200 børn, når 4kløver Skole og Børnehus er vært for et stævne, hvor alle folkeskolernes 3. klasser er inviteret til at dyste i robotkørsel med LEGO WeDo robotter.

WRO - World Robot Olympiad - er en international konkurrence for børn og unge mellem 7 og 25 år, i konstruktion og programmering af LEGO robotter. Indenfor WRO-regi, er det muligt at iværksætte lokale konkurrencer, hvor man i høj grad selv definerer rammerne. Det er det vi gør i Nyborg. WRO Nyborg er et lokalt, lukket stævne, men planlagt i samarbejde med WRO Danmark.

Birkhovedskolen, Danehofskolen med afdelinger i Nyborg og Vindinge, 4kløverskolen med afd. I Ørbæk og Frørup og Vibeskolen med afd. I Ullerslev og Aunslev deltager med i alt 194 elever fordelt på 65 hold. Eleverne dyster mod hinanden i hold på 3 elever, hvor de med deres selvbyggede robot, skal løse en bunden opgave på banen. Holdet har 2 min til at gennemføre kørslen og bliver herefter bedømt på hvor godt de, i samarbejde, har klaret udfordringerne.

Planlægningsgruppen består af repræsentanter 4kløver Skole og Børnehus:

  • Susan Juelshøj Baltzersen, Henriette Danielsen og Christian Bjerregaard Uggerby.
  • Laila Bo Muhs; PLC- og it-koordinator Nyborg

Dommergruppen består af ca. 20 personer som udgøres af repræsentanter fra WRO Danmark, Lekolar, Robothus Fyn, Astra, Nyborg Bibliotek, STU-kreatek Nyborg, Skole-IT Nyborg, IT-afdelingen og skolerne i Nyborg.

På dette stævne konkurrerer vi inden for kategorien RoboMission. Temaet for årets WRO-opgaver er naturkatastrofer og klimaforandringer. Eleverne skal bygge en robot, der kan hjælpe nogle af klodens dyr, der er kommet i fare pga. klimaforandringer eller naturkatastrofer.

En skovbrand skal slukkes, så hjortene kan bringes i sikkerhed. En isbjørn skal hjælpes væk fra en lille isflage. Flodhesten tørster pga tørke og skal have vand og endelig skal havet renes for plastik, så hav skildpadderne ikke dør af at spise plastikken.

Alt materiale kan findes på WRO Danmarks hjemmeside, hvor man også finder en nærmere beskrivelse af årets udfordring og konkurrencebetingelserne: https://wrodanmark.dk/2024-saesonen/

For yderligere oplysninger kontakt

Laila Bo Muhs. E-mail: labm@nyborg.dk

Christian Bjerregaard Uggerby, afdelingsleder 4kløver Skole og Børnehus. E-mail: cbu@nyborg.dk