Direktionen

Her finder du direktionens kontaktoplysninger og ansvarsområder.

Tim Jeppesen, kommunaldirektør

Kommunaldirektøren har det overordnede ansvar for:

 • Byråd
 • Økonomiudvalg
 • Erhvervs- og Udviklingsudvalg
 • Direktion
 • HR
 • Byrådssekretariat
 • Borgerrådgiver

Kontakt

Har du spørgsmål til kommunaldirektøren?

Tim Jeppesen

kommunaldirektør

Anders M. Sørensen, vicekommunaldirektør

Anders M. Sørensen har det overordnede ansvar for:

 • Ældreudvalg
 • Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
 • Teknik- og Miljøudvalg
 • Klima- og Naturudvalg
 • Kultur- og Fritidsudvalg
 • Økonomi og Digitalisering
 • Sundhed og Ældre
 • Kultur, Fritid og Turisme
 • Teknik, Miljø og Erhverv

Kontakt

Har du spørgsmål til vicekommunaldirektøren?

Anders M. Sørensen

vicekommunaldirektør

Lone G. Lorenzen, direktør

Lone G. Lorenzen har det overordnede ansvar for:

 • Skole- og Dagtilbudsudvalg
 • Social- og Handicapudvalg
 • Beskæftigelses- og Integrationsudvalg
 • Børn og Skole
 • Social og Familie
 • Arbejdsmarked og Borgerservice

Kontakt

Har du spørgsmål til direktøren?

Lone G. Lorenzen

direktør

Mette Rahbek Larsen, direktionssekretær

Mette Rahbek Larsen er sekretær for kommunaldirektøren og varetager tværgående opgaver for direktionen.

Kontakt

Har du spørgsmål til direktionssekretæren?

Mette Rahbek Larsen

direktionssekretær