HR

HR har ansvar for personale – og arbejdsmiljø i Nyborg Kommune.

Kontakt os

Har du spørgsmål til HR?

HR
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider

Ansvarsområder

HR varetager de overordnede opgaver i forbindelse med personale- og arbejdsmiljøforhold. Her kan blandt andet nævnes: 

 • Arbejdsmiljøledelse, -uddannelse og -grupper 
 • Trivselsanalyse
 • Lederevaluering og -udvikling
 • Ligestillingsudvalg og hovedudvalg
 • MED-uddannelse
 • Opfølgning på sygefravær 
 • Håndtering af personalesager
 • Forhandlinger med faglige organisationer om lokal løndannelse og lokale aftaler om arbejdstid 
 • Rådgivning om individuel lønfastsættelse – klassificering af stillinger
 • Tillidsrepræsentantgodkendelse
 • Stillingsopslag

Kontakt

Har du spørgsmål til HR-chefen?

Maj-Britt Borg Pedersen

HR-chef