Husholdningsaffald og genbrugsstationer

Se din tømningskalender og find genbrugsøer og genbrugspladser i Nyborg Kommune.

Nyborg Forsyning og Service

Nyborg Forsyning og Service håndterer affaldet i Nyborg Kommune. 

På deres hjemmeside finder du blandt andet information om: 

  • Tømningskalender
  • Sortering af affald og genbrugsøer 
  • Genbrugspladser 

Gå til Nyborg Forsyning og Service her

Særligt om haveaffald og køkkenkværne

Hvis du har mulighed for det, så anbefaler vi, at du komposterer dit haveaffald. 

Hvis det ikke er muligt at kompostere, bringer du haveaffaldet til en af kommunens genbrugsstationer. 

Afbrænding af haveaffald

  • I både byzone og landzone må du som privat grundejer IKKE afbrænde haveaffald.
  • I byzone og landzone må du som privat grundejer afbrænde haveaffald sankthansaften den 23. juni.
  • Til rekreative formål (for hyggens skyld) må du hele året afbrænde brænde i form af rent og tørt træ på særligt indrettede bålpladser.

Afbrænding må ikke være til ulempe for dine omgivelser, og det skal være i overensstemmelse med Bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding.

Køkkenkværne 

Anvendelse af køkkenkværne, som findeler organisk husholdningsaffald og leder det til kloakken sammen med det øvrige spildevand, er ikke tilladt i Nyborg Kommune.

Regulativ for husholdningsaffald

Hvis du ønsker at se alle regler og bestemmelser for håndtering af husholdningsaffald i Nyborg Kommune, kan du se dem i nedenstående regulativ.