Vejledninger i bevaring af bygningskulturen i Nyborg bykerne

Husejere, håndværkere og andre har i de forløbne år ytret ønske om, at Nyborg Kommune kan stille vejledninger til rådighed, når facader i bykernen skal sættes i stand eller bygges om.

Vejledningerne skal redegøre for metoder og materialer ved renovering af bevaringsværdige huse i Nyborg med udgangspunkt i arkitekturen her, så der vil være et godt udgangspunkt for alle parter, inden et projekt går i gang.

Nyborg Facaderåd har igangsat udarbejdelsen af vejledningerne til vedligeholdelse og bevaring af husene i Nyborg bykerne. De er udarbejdet i et samarbejde mellem Nyborg Lokalhistoriske Arkiv og Teknik, Miljø og Erhverv, i Nyborg Kommune.

Vejledningerne i bevaring af bygningskulturen i Nyborg bykerne består af fire pjecer: Dit hus; Klassicistiske facader; Historicistiske facader og Modernistiske facader.