Kulturarvsmasterplan for Nyborg

Læs historien om Nyborg bykerne og lær om arkitekturen på dit hus.

Kulturarvsmasterplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Østfyns Museer, Nyborg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen.

Kulturarvsmasterplanen beskriver og tydeliggør kulturarven i Nyborg by og omegn, herunder bygninger, byrum og bygninger. Den skal sikre et effektivt og smidigt samarbejde mellem kommunen, museum og borgere i varetagelsen af de kulturhistoriske interesser.

Kulturarvsmasterplanen er en vigtig indgang for kommunen, borgere og husejere til oplysninger om Nyborg bygningsarv og et arbejdsredskab til at finde oplysninger om kulturmiljøer og de enkelte huse.

Kulturarvsmasterplanen fremdrager de vigtige kulturmiljøer, bygninger, forløb og fortællinger og udpeger konkrete indsatsområder og målsætninger for huse, byrum og landskaber i forhold til de centrale kulturarvsværdier, men også i forhold til byens liv og rum.

Det er tillige et mål at gøre borgere og bygningsejere bevidste om byens og egnens rige bygningsarv- og kulturliv. Dette gøres dels ved at stille et digitalt register på ejendomsniveau til rådighed for borgerne og dels ved udgivelsen af denne rapport i bogform, der beskriver byens og kommunens kulturarv.

Den er udkommet som publikation og som en digital plan, der også indeholder en bygningsregistrant med information og billeder af hvert enkelt hus i Nyborg bymidte.

Kontakt os

Har du spørgsmål til Kulturarvsmasterplan?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider