Læse-, skrive-, regne- eller ordblindekurser

Du har ret til læse-, skrive-, regne- eller ordblindekurser, hvis en test viser et behov.

Målgrupper

  • Er du dagpengemodtager, over 25 år, og har du ikke en ungdomsuddannelse, skal jobcentret tilbyde dig en læse- og skrive- og regne- og ordblindetest, hvis du efterspørger det.

  • Er du kontanthjælpsmodtager, og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal jobcentret tilbyde dig en læse-, skrive-, regne- eller ordblindetest.

  • Er du dagpengemodtager under 25 år, og har du ikke afsluttet en ungdomsuddannelse, skal du altid testes for, om du har svært ved at skrive, læse og regne. Testen skal afholdes senest efter en sammenhængende periode på 1 måned fra første henvendelse om hjælp til kommunen

Test

Testen skal være den obligatoriske test, som Undervisningsministeriet udarbejder. Testen skal afklare, om du har behov for et læse-, skrive-, regne- og ordblindekursus for at forbedre dine muligheder for at tage en ordinær uddannelse eller arbejde.

Du skal henvende dig til jobcentret, hvis du vil høre mere.

Kurset

Et kursus kan bestå af et undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive-, og regnekursus i form af et forberedende voksenundervisningstrin (FVU).

Læse-, skrive-, regne- og ordblindekurser i forhold til andre tilbud

Et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus kan vare i mere end 6 uger og kan udskyde tidspunktet for, hvornår du har ret og pligt til et aktivt tilbud. Dit ret og pligt tilbud behøver først at starte umiddelbart efter afslutning af læse-, skrive-, regne- eller ordblindekurset. Et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus kan ikke træde i stedet for ret og pligt til et aktivt tilbud.

Kontakt os

Ønsker du en test?

Jobcenter Nyborg
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider