Nyborg Sprogskole

Nyborg Sprogskole tilbyder danskundervisning til udlændinge, der er fyldt 18 år.

Nyborg Sprogskole tilbyder undervisning på danskuddannelserne 1, 2 og 3.

Som kursist bliver du placeret på den danskuddannelse, der passer til dine forudsætninger og behov for at lære dansk.

Hver af de tre danskuddannelser består af seks moduler. Hvert modul afsluttes med en test, som du skal bestå for at komme videre på næste modul. Hver danskuddannelse har en afsluttende prøve.

På alle danskuddannelserne lærer du at beherske det danske sprog mundtligt og skriftligt. Derudover får du indsigt i danske kultur- og samfundsforhold.

Nyborg Kommune tilbyder dansk undervisning til udlændinge, der er fyldt 18 år og har:

  • Opholdstilladelse eller i øvrigt fast lovligt ophold i Danmark og er folkeregisteret i kommunen.

  • Fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser med videre og har bopæl i en kommune.

Herudover har EU-grænsependlere adgang til danskuddannelse. EU-grænsependlere er arbejdstagere, der arbejder i Danmark, eller personer, der har etableret selvstændig virksomhed her i landet, uden at bo her.

Det koster et depositum på 2.000 kr. at påbegynde danskuddannelsen.

Udlændinge, der har opholdstilladelse som flygtninge eller au pair, skal ikke betale depositum.

Du skal henvende dig til socialrådgiver Susanne Fredgart, hvis du ønsker at tilmelde dig. 

Information

Fakta om Danskprøver

Kontakt

Vil du vide mere om Nyborg Sprogskole?

Susanne Fredgart

Socialrådgiver