Seks ugers jobrettet uddannelse

Hvis du er ledig og modtager dagpenge fra en a-kasse, kan du have ret til uddannelse i sammenlagt seks uger.

Seks ugers jobrettet uddannelse er en ret for dagpengemodtagere og fleksjobvisiterede med færrest faglige kompetencer.

  • Seks ugers jobrettet uddannelse gælder for ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. 

  • Retten opnås efter 5 ugers ledighed 

  • Ledige inden for målgruppen kan løbende tilmelde sig kurser inden for en erhvervsgruppe, som fremgår af en landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.

    Du finder positivlisten på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering hjemmeside her

  • Kurserne kan samlet set have en varighed på op til seks uger.

  • En ledig, der aftaler og påbegynder et kursus eller individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb i opsigelsesfasen, kan fortsætte hermed i ledighedsperioden. Det forudsættes, at kurset/kurserne i forløbet er inden for samme erhvervsgruppe på den landsdækkende positivliste, og at den ledige er omfattet af målgruppen.

Hvis du vil søge om seks ugers jobrettet uddannelse, skal du henvende dig i dit jobcenter eller a-kasse, som kan vejlede dig om dine muligheder.

Kontakt os

Har du spørgsmål til seks ugers jobrettet uddannelse?

Jobcenter Nyborg
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider